Job Advert – Community Conservation Officer

We are looking for someone to join the INCC team to work with local communities in the valley tohelp increase local biodiversity. Specifically, the role will concentrate on two of the Amman Valley’sflagship species, House Martin and Hedgehog. In addition to the flagship species the role will alsoinvolve running events and activities at INCC’s community […]

Read More…

Hysbyseb Swydd – Swyddog Cadwraeth Cymunedol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â thîm yr INCC a gweithio gyda chymunedau lleol yn ydyffryn i helpu i gynyddu’r fioamrywiaeth leol yno. Bydd y rôl yn canolbwyntio’n benodol ar ddwy orywogaethau blaenllaw Dyffryn Aman, sef Gwennol y Bondo a’r Draenog. Yn ogystal â’rrhywogaethau blaenllaw, bydd y rôl hefyd yn golygu cynnal digwyddiadau […]

Read More…

FAIR PAY FOR FAIR WORK

Volunteers

Is it true that jobs in conservation pay poorly? Why does it matter? The latest Natur Cymru carries a feature by INCC on this issue, and we believe it to be so important we’ve taken the unusual step of making this article public domain. […]

Read More…