A yw’n wir bod swyddi ym maes cadwraeth yn talu’n wael? Pam fod hyn yn bwysig? Mae’r rhifyn diweddaraf o Natur Cymru’n cynnwys erthygl gan INCC ar y mater hwn, ac am fod y mater mor bwysig yn ein tyb ni, rydym wedi cymryd y cam anarferol o wneud yr erthygl hon yn gyhoeddus.

Is it true that jobs in conservation pay poorly? Why does it matter? The latest Natur Cymru carries a feature by INCC on this issue, and we believe it to be so important we’ve taken the unusual step of making this article public domain.


Campaign Downloads

Heb ganfod dim

County Impacted

    Species Impacted