Saving Wales’s upland Water Voles

INCC and partners are aiming to save a population of one of the UK’s rarest and fastest declining mammal species, the Water Vole (Arvicola amphibius). “We have lost so many of our Water Voles in Wales over the past fifty years or so. If we don’t do something urgently, we may end up losing this […]

Read More…

Farmland restoration in Ceredigion

Since 2020 INCC has been undertaking surveys and assessments to help inform management decisions for wildlife at a farm located in Ceredigion, on the western side of the Teifi Valley. The site is an 84.6ha area of land that was, until relatively recently, mostly managed by sheep grazing and cutting for silage. The early stages […]

Read More…

Adfer tir fferm ym Mro Morgannwg

Yn 2023 daeth tirfeddianwyr newydd o Fro Morgannwg a oedd newydd brynu fferm 77ha at INCC. Tan yn gymharol ddiweddar, roedd yn fferm ddefaid a gwartheg gymysg yn cynnwys tir pori wedi’i wella’n amaethyddol a chaeau silwair, ynghyd ag ardaloedd bychain o goetir collddail a gwrychoedd trwchus. Mae’r perchnogion tir yn frwd o blaid bywyd […]

Read More…

Cadwraeth y Bras Melyn ym Mro Morgannwg

Yellowhammer. Clive Hurford

Mae INCC yn gobeithio gwella ffawd un o adar ffermdir prinnaf a mwyaf lliwgar Cymru – y Bras Melyn (Emberiza citrinella). Bydd y prosiect yn cynnwys perchnogion tir a chadwraethwyr yn gweithio gyda’i gilydd ar gyfer y Bras Melyn a bywyd gwyllt arall ar fferm gymysg ym Mro Morgannwg. Er mwyn helpu’r Bras Melyn a’r […]

Read More…

Dyffryn Aman: Gardd Bywyd Gwyllt Cymunedol

Mae INCC a gwirfoddolwyr wedi trawsnewid darn o dir yn Nyffryn Aman yn ardd bywyd gwyllt, sydd bellach yn ffynnu gyda bywyd gwyllt ac yn agored i ymwelwyr. Yn gynnar yn 2022 cymerodd INCC gyfrifoldeb am ardal o dir drws nesaf i’r pafiliwn bowlio yn y Garnant, gyda’r syniad o greu gardd bywyd gwyllt i’w […]

Read More…

Dyffryn Aman: Arolygon Bywyd Gwyllt

Er bod Dyffryn Aman yn gartref i rai rhywogaethau cenedlaethol brin, ychydig o wybodaeth am fioamrywiaeth yr ardal sydd ar gael. Mae INCC bob amser wedi bod yn awyddus i dynnu sylw at bwysigrwydd Dyffryn Aman ar gyfer bioamrywiaeth. Y ffordd orau o wneud hynny yw drwy gynnal arolygon ecolegol. Mae nodi presenoldeb a dosbarthiad […]

Read More…

Dyffryn Aman: Monitro Gwybedog Brith

Male-Pied-Flycatcher: photo Jeff Slocombe

Mae INCC wedi bod yn adeiladu ac yn gosod bocsys nythu yn eu lle ar gyfer y Gwybedog Brith yn Nyffryn Aman mewn nifer o goetiroedd amrywiol. Mae hyn fel rhan o ymrwymiad INCC i gydnabod Dyffryn Aman fel tirwedd o bwysigrwydd i gadwraeth natur. Mae’r Gwybedog Brith (Ficedula hypoleuca) yn aderyn eiconig yng Nghymru […]

Read More…

Dyffryn Aman: prosiect bocsys nythu’r Cudyll Coch

Yn dilyn llwyddiant prosiect bocsys nythu’r Gwybedog Brith, edrychod INCC ar rywogaethau eraill dan fygythiad a allai gael eu cefnogi yn y dyffryn. Penderfynwyd mai un rhywogaeth o’r fath a allai elwa o ymdrechion gwirfoddolwyr cymunedol oedd y Cudyll Coch (Falco tinnunculus). Aderyn ysglyfaethus bach a chyfarwydd yw’r Cudyll Coch a oedd unwaith yn gyffredin […]

Read More…

Marsh Fritillary Reinforcement Project

In March 2021, INCC and volunteers took (under license) 80 Marsh Fritillary caterpillars from several locations across Rhondda Cynon Taff and Caerphilly County Borough Councils. The caterpillars were reared in captivity through to pupation until adult butterflies. Whilst in the rearing pens, the butterflies laid thousands of eggs. This new generation of caterpillars would mark […]

Read More…