CYFLOG TEG AM WAITH TEG

Volunteers

A yw’n wir bod swyddi ym maes cadwraeth yn talu’n wael? Pam fod hyn yn bwysig? Mae’r rhifyn diweddaraf o Cymru’n cynnwys erthygl gan INCC ar y mater hwn, ac am fod y mater mor bwysig yn ein tyb ni, rydym wedi cymryd y cam anarferol o wneud yr erthygl hon yn gyhoeddus. […]

Read More…

Job Advert – Community Conservation Officer

We are looking for someone to join the INCC team to work with local communities in the valley tohelp increase local biodiversity. Specifically, the role will concentrate on two of the Amman Valley’sflagship species, House Martin and Hedgehog. In addition to the flagship species the role will alsoinvolve running events and activities at INCC’s community […]

Read More…

Hysbyseb Swydd – Swyddog Cadwraeth Cymunedol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â thîm yr INCC a gweithio gyda chymunedau lleol yn ydyffryn i helpu i gynyddu’r fioamrywiaeth leol yno. Bydd y rôl yn canolbwyntio’n benodol ar ddwy orywogaethau blaenllaw Dyffryn Aman, sef Gwennol y Bondo a’r Draenog. Yn ogystal â’rrhywogaethau blaenllaw, bydd y rôl hefyd yn golygu cynnal digwyddiadau […]

Read More…