Bydd eich cyfraniad yn helpu INCC i ariannu gwaith cadwraeth pwysig, gan gynnwys:

Fel Cefnogwr INCC byddwch yn derbyn pecyn croeso a gohebiaeth achlysurol ynghylch ymgyrchoedd, prosiectau a chyfleoedd gwirfoddoli pwysig.


Tanysgrifiadau cefnogwyr blynyddol

Dewch yn gefnogwr INCC

Trefnwch Rodd Flynyddol a dewch yn aelod.

Fel aelod byddwch yn derbyn bathodyn pin INCC yn ogystal â diweddariadau chwemisol ar ein prosiectau ac ymgyrchoedd a ffyrdd pellach y gallwch gymryd rhan.

  • £10 – gallai helpu i blannu blodau gwyllt brodorol ar gyfer prosiectau adfer cynefinoedd a rhywogaethau.
  • £20 – gallai gefnogi gwirfoddolwyr a myfyrwyr i wneud gwaith ymchwil hanfodol a phrosiectau cadwraeth rhywogaethau.
  • £30 – gallai helpu i arbed safleoedd bywyd gwyllt pwysig drwy ymgyrchoedd a heriau cyfreithiol.

Cefnogi INCC titw tomos las babi erbyn Sorcha Lewis

Dewch yn gefnogwr INCC + Tanysgrifiwch i Natur Cymru

Trefnwch rodd flynyddol i gefnogi ein gwaith a thanysgrifiwch i gylchgrawn dwyflynyddol Natur Cymru.

Dewiswch faint hoffech chi gyfrannu

Lleiafswm o £40 y flwyddyn


Tanysgrifiwch i Natur Cymru

64 tudalen yn llawn erthyglau a darluniau o’r safon uchaf

Cyhoeddir erthyglau yn eu hiaith wreiddiol gyda chrynodeb byr yn y Gymraeg NEU'r Saesneg (mae cyfieithiadau Saesneg o erthyglau Cymraeg ar gael ar y wefan yn yr ardal "Rheoli Cyfrif").

£30.00 / year

Rhifyn clawr 58 Natur Cymru

Tanysgrifiad Rhodd Blwyddyn i Natur Cymru

Cylchgrawn dielw yw Natur Cymru a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ac sy’n cynnig gwerth gwych - 64 tudalen yn llawn erthyglau a darluniau o’r safon uchaf.

Cyhoeddir erthyglau yn eu hiaith wreiddiol gyda chrynodeb byr yn y Gymraeg NEU’r Saesneg (mae cyfieithiadau Saesneg o erthyglau Cymraeg ar gael ar y wefan yn yr adran aelodau yn unig)

£30.00 for 1 year


Cymorth Cyfreithiol

Helpwch ni i frwydro dros natur yng Nghymru drwy gyfrannu tuag at ein Cronfa Cymorth Cyfreithiol.

Bydd rhoddion yn helpu i dalu costau ffioedd cyfreithiol ac ymchwiliadau casglu tystiolaeth.

Gwnewch gyfraniad untro

CYFRANNU CYFLYM GYDA PAYPAL

Am rodd untro hynod gyflym rydym yn derbyn taliadau drwy PayPal


Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch tanysgrifiadau a rhoddion eraill at:

Enw: Rob Parry

Ebost: info@incc.wales

Ffôn: 01558 667181