Bydd eich cyfraniad yn helpu INCC i ariannu gwaith cadwraeth pwysig, gan gynnwys:

Fel Cefnogwr INCC byddwch yn derbyn pecyn croeso a gohebiaeth achlysurol ynghylch ymgyrchoedd, prosiectau a chyfleoedd gwirfoddoli pwysig.


Tanysgrifiadau cefnogwyr blynyddol

Dewch yn gefnogwr INCC

Trefnwch Rodd Flynyddol a dewch yn aelod.

Fel aelod byddwch yn derbyn bathodyn pin INCC yn ogystal â diweddariadau chwemisol ar ein prosiectau ac ymgyrchoedd a ffyrdd pellach y gallwch gymryd rhan.

  • £10 – gallai helpu i blannu blodau gwyllt brodorol ar gyfer prosiectau adfer cynefinoedd a rhywogaethau.
  • £20 – gallai gefnogi gwirfoddolwyr a myfyrwyr i wneud gwaith ymchwil hanfodol a phrosiectau cadwraeth rhywogaethau.
  • £30 – gallai helpu i arbed safleoedd bywyd gwyllt pwysig drwy ymgyrchoedd a heriau cyfreithiol.

Cefnogi INCC titw tomos las babi erbyn Sorcha Lewis

Dewch yn gefnogwr INCC + Tanysgrifiwch i Natur Cymru

Trefnwch rodd flynyddol i gefnogi ein gwaith a thanysgrifiwch i gylchgrawn dwyflynyddol Natur Cymru.

Dewiswch faint hoffech chi gyfrannu

Lleiafswm o £40 y flwyddyn


Tanysgrifiwch i Natur Cymru

64 tudalen yn llawn erthyglau a darluniau o’r safon uchaf

Cyhoeddir erthyglau yn eu hiaith wreiddiol gyda chrynodeb byr yn y Gymraeg NEU'r Saesneg (mae cyfieithiadau Saesneg o erthyglau Cymraeg ar gael ar y wefan yn yr ardal "Rheoli Cyfrif").

£30.00 / year

Rhifyn clawr 58 Natur Cymru

Tanysgrifiad Rhodd Blwyddyn i Natur Cymru

Cylchgrawn dielw yw Natur Cymru a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ac sy’n cynnig gwerth gwych - 64 tudalen yn llawn erthyglau a darluniau o’r safon uchaf.

Cyhoeddir erthyglau yn eu hiaith wreiddiol gyda chrynodeb byr yn y Gymraeg NEU’r Saesneg (mae cyfieithiadau Saesneg o erthyglau Cymraeg ar gael ar y wefan yn yr adran aelodau yn unig)

£30.00 for 1 year


Cymorth Cyfreithiol

Helpwch ni i frwydro dros natur yng Nghymru drwy gyfrannu tuag at ein Cronfa Cymorth Cyfreithiol.

Bydd rhoddion yn helpu i dalu costau ffioedd cyfreithiol ac ymchwiliadau casglu tystiolaeth.

Pris a Awgrymir: £10.00

Gwnewch gyfraniad untro

CYFRANNU CYFLYM GYDA PAYPAL

Am rodd untro hynod gyflym rydym yn derbyn taliadau drwy PayPal


Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch tanysgrifiadau a rhoddion eraill at:

Enw: Rob Parry

Ebost: info@incc.wales

Ffôn: 01558 667181