Cyhoeddwyd gan y Fenter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC). Mae’r INCC yn Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) ac fe’i sefydlwyd yn 2018 (Rhif yr Elusen 1180113) i wasanaethu bywyd gwyllt Cymru a’r bobl sy’n gofalu am fyd natur ac yn ei werthfawrogi. Mae’r INCC yn gweithredu ar gylch gwaith i Gymru gyfan, o’i dyfroedd morol a’i hecosystemau arfordirol i’w chynefinoedd tir isel a’i thir mynyddig.

Swyddfa Gofrestredig: Natur Cymru, d/o Y Fenter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru, d/o Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Y Ganolfan Wyddoniaeth, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG

Llywydd Anrhydeddus: Iolo Williams
Cadeirydd: Dr Elizabeth Chadwick
Ymddiriedolwyr: Lyndsey Maiden, Carys Solman, Rose Revera
Prif Swyddog Gweithredol: Rob Parry

Golygydd Natur Cymru: Lizzie Wilberforce, lizzie.wilberforce@incc.wales, 07794 811132