Saving Wales’s upland Water Voles

INCC and partners are aiming to save a population of one of the UK’s rarest and fastest declining mammal species, the Water Vole (Arvicola amphibius). “We have lost so many...

Farmland restoration in Ceredigion

Since 2020 INCC has been undertaking surveys and assessments to help inform management decisions for wildlife at a farm located in Ceredigion, on the western side of the Teifi Valley....

Adfer tir fferm ym Mro Morgannwg

Yn 2023 daeth tirfeddianwyr newydd o Fro Morgannwg a oedd newydd brynu fferm 77ha at INCC. Tan yn gymharol ddiweddar, roedd yn fferm ddefaid a gwartheg gymysg yn cynnwys tir...

Gwarchodfa natur gyntaf INCC!

Yn 2023 dechreuodd INCC reoli ardal fawr o dir sy'n eiddo i Brecon Carreg, y cwmni dŵr mwynau. Mae’n safle anhygoel sy’n edrych dros Gastell Carreg Cennen ac mae ganddo...
Yellowhammer. Clive Hurford

Cadwraeth y Bras Melyn ym Mro Morgannwg

Mae INCC yn gobeithio gwella ffawd un o adar ffermdir prinnaf a mwyaf lliwgar Cymru – y Bras Melyn (Emberiza citrinella). Bydd y prosiect yn cynnwys perchnogion tir a chadwraethwyr...

Dyffryn Aman: Gardd Bywyd Gwyllt Cymunedol

Mae INCC a gwirfoddolwyr wedi trawsnewid darn o dir yn Nyffryn Aman yn ardd bywyd gwyllt, sydd bellach yn ffynnu gyda bywyd gwyllt ac yn agored i ymwelwyr. Yn gynnar...

Achub Britheg y Gors yn Ne Cymru

Plîs cyfrannwch i helpu i atal difodiant lleol un o'r rhywogaethau eiconig sy'n wynebu'r bygythiad mwyaf yn y du - glöyn byw Britheg y Gors (Euphydryas aurinia). Mae’r glöyn byw...

Dyffryn Aman: Arolygon Bywyd Gwyllt

Er bod Dyffryn Aman yn gartref i rai rhywogaethau cenedlaethol brin, ychydig o wybodaeth am fioamrywiaeth yr ardal sydd ar gael. Mae INCC bob amser wedi bod yn awyddus i...
Volunteers on a wildlife walk in the Amman Valley

Dyffryn Aman: Cadwraeth Natur Gymunedol

Wrth galon gwaith INCC yn Nyffryn Aman mae cadwraeth natur gymunedol. Mae pobl leol o bob oedran a gallu yn gallu chwarae rhan uniongyrchol mewn helpu i warchod bywyd gwyllt...