Gwirfoddoli a INCC

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i’r gwaith rydyn ni’n ei wneud. Mae Rhodri Rutherford wedi bod yn gwirfoddoli gyda’r INCC, gan helpu i fwydo lindys britheg y gors drwy ddarparu planhigion tamaid y cythraul ffres yn barhaus a sicrhau bod y planhigion yn cael eu dyfrio’n dda. Diolch!

Helo, fy enw i yw Rhodri ac rwy’n astudio Bioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae gennai ddiddordeb yn ecoleg a sut mae ffactorau biolegol gwahanol yn dylanwadu ar fywyd ar ein planed.

Yn ystod fy mhrofiad gwaith gyda’r Gerddi Botaneg, dwi wedi bodyn gwirfoddoli gydag INCC. Yn ystod yfideo yma, rwy’n sicrhau fod gan y lindys ddigon o ‘Devil’s-bit Scabious’ er mwyn bwyta ac yn medru ffynnu yn eu cynefin.

Nod y rhaglen cadwraeth yma ydy sefydlu problogaethau o Euphydrays aurinia yn ein corsydd lleol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *