INCC News

Marsh Fritillary Reintroduction Success

It’s now 18 months since INCC staff and volunteers collected the first caterpillars from the wild to bring back to the rearing pens at the National Botanic Gardens in Carmarthenshire. The last update, in July 2021, described how the next generation of caterpillars were hatching and starting to feed on the Devil’s-bit Scabious that is their foodplant. Since then the...

Swyddog Gwyliadwriaeth Rhywogaethau

Ellyn Baker - Species Monitoring Officer Dyma Ellyn, Swyddog Gwyliadwriaeth Rhywogaethau newydd ar gyfer INCC, a fydd yn gweithio gyda ni trwy fis Awst i helpu gyda thasgau ar gyfer rhai o brif brosiectau INCC. Mae Ellyn yn fyfyriwr Bioleg o Brifysgol Caerwysg a newydd orffen ei flwyddyn gosodiad diwydiannol yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle mae yn barod...

Adroddiad Cadwraeth 2021 / 2022

Adroddiad Cadwraeth 2021 - 2022Dadlwythwch

Dyfrgi Dyffryn Aman

Dyfrgi a welwyd ar Nant Pedol yn Nyffryn Aman
Black Knapweed

Adroddiad Cadwraeth 2020 / 2021

Mae eich cefnogaeth wedi ei gwneud yn bosibl i ni gynyddu ein darpariaeth cadwraeth natur yng Nghymru a chynnal ymgyrchoedd pwysig a phrosiectau penodol i rywogaethau. Adroddiad-Cadwraeth-2020-2021Dadlwythwch
Devil's-bit Scabious

Gwirfoddoli a INCC

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i'r gwaith rydyn ni'n ei wneud. Mae Rhodri Rutherford wedi bod yn gwirfoddoli gyda'r INCC, gan helpu i fwydo lindys britheg y gors drwy ddarparu planhigion tamaid y cythraul ffres yn barhaus a sicrhau bod y planhigion yn cael eu dyfrio'n dda. Diolch! Helo, fy enw i yw Rhodri ac rwy’n astudio Bioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth....
Robin goch

Give a Natur Cymru subscription as a gift this Christmas

Got a nature-lover in your life? Looking for a meaningful Christmas present for them? Look no further than Natur Cymru! For just £30 you can give a year’s magazine subscription this Christmas and bring the joy of Welsh wildlife and wild places to those you love. For £30 you will get: A copy of the current edition (summer 2021) to...
Black Knapweed

Adroddiad Cadwraeth 2020 / 2021

Mae eich cefnogaeth wedi ei gwneud yn bosibl i ni gynyddu ein darpariaeth cadwraeth natur yng Nghymru a chynnal ymgyrchoedd pwysig a phrosiectau penodol i rywogaethau. Mae'r ddogfen isod yn grynodeb o'r gwaith cadwraeth natur rydych chi wedi'i gefnogi yn ystod 2020 - 2021. Adroddiad-Cadwraeth-2020-2021Download
Volunteer Katie Ritchie checking the Marsh Fritillary rearing pen

My Year with INCC

I’m Katie, and I’ve been helping out with the marsh fritillary project as part of my undergraduate placement year at the National Botanic Garden of Wales. My role has involved checking that the caterpillars had enough healthy devil’s bit scabious to feed on, looking out for the parasitic wasp emerging from any caterpillars in the first few months of the...