INCC News

Conservation Officer – Job Advert | Swyddog Cadwraeth – Hysbyseb Swydd

Thanks to funding from the Pen-y-Cymoedd Vision Fund, INCC are looking to appoint a Conservation Officer to oversee our three-year upland Water Vole conservation project in the Glamorgan uplands, South Wales. Diolch i gyllid gan Gronfa Weledigaeth Pen-y-Cymoedd, mae INCC eisiau penodi Swyddog Cadwraeth i oruchwylio ein prosiect cadwraeth Llygod Pengrwn y Dŵr ucheldirol tair blynedd yn ucheldiroedd Morgannwg, De...
Tîm INCC / INCC Team

Tâl Teg am Waith Teg – Gwasanaeth Swyddi Cefn Gwlad

Yn ôl yn 2022, cynhaliodd INCC rywfaint o ymchwil i gyflogau ac amodau yn y sector cadwraeth, gan gyhoeddi’r ymchwil hwn yn Natur Cymru (rhifyn 65). Roedd yr erthygl yn tynnu sylw at y ffaith bod llawer o swyddi yn y byd cadwraeth, ar y pryd, yn cynnig cyflog gwael mewn perthynas â’r sgiliau a’r profiad oedd yn ddisgwyliedig gan...
Marsh Fritillary feeding on Meadow Thistle on Llantrisant Common.

Diweddariad ar Brosiect Britheg y Gors Rhagfyr 2023

Mae dros flwyddyn wedi mynd heibio ers ein diweddariad diwethaf ar brosiect atgyfnerthu poblogaeth Britheg y Gors ac mae llawer wedi digwydd ers hynny, ar Gomin Llantrisant ac yn y corlannau magu yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol. Yn y diweddariad diwethaf roedden ni ar fin dechrau rhyddhau'r sypiau nesaf o lindys ar y comin. Casglodd staff a gwirfoddolwyr INCC lindys...
Unsprayed Arable margins

INCC Newsletter

INCC-Newsletter-February-2024-1Download
Water Vole release

Prosiect Achub Llygoden Bengron y Dŵr

Newyddion cyffrous i INCC. Dros y 3 blynedd nesaf byddwn yn gwneud gwaith ymchwil pwysig ar gyfer Llygod Pengrwn y Dŵr yr ucheldir ym Morgannwg. Byddwn yn nodi pa mor dda y mae'r gwahanol boblogaethau wedi'u cysylltu, a pha rwystrau maen nhw’n eu hwynebu wrth wasgaru. Mae Menter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC) yn gobeithio gwella ffawd un o...
Water Vole release

Saving The Water Vole Project

Some exciting news for INCC. over the next 3 years we will be undertaking important research for upland Water Voles in Glamorgan. Identifying how well connected the different colonies are, and what barriers they face when dispersing. The Initiative for Nature Conservation Cymru (INCC) is aiming to increase the fortunes of one of Wales’s rarest and most threatened mammal species...

Marsh Fritillary Reinforcement Project

In March 2021, INCC and volunteers took (under license) 80 Marsh Fritillary caterpillars from several locations across Rhondda Cynon Taff and Caerphilly County Borough Councils. The caterpillars were reared in captivity through to pupation until adult butterflies. Whilst in the rearing pens, the butterflies laid thousands of eggs. This new generation of caterpillars would mark the return of the Marsh...
Cwm Pedol in the snow

GIVE A NATUR CYMRU SUBSCRIPTION AS A GIFT THIS CHRISTMAS

Got a nature-lover in your life? Looking for a meaningful Christmas present for them? Look no further than Natur Cymru! For just £30 you can give a year’s magazine subscription this Christmas and bring the joy of Welsh wildlife and wild places to those you love. For £30 you will get: A copy of the current edition (summer 2023) to give...

Job Advert – Community Conservation Officer

We are looking for someone to join the INCC team to work with local communities in the valley tohelp increase local biodiversity. Specifically, the role will concentrate on two of the Amman Valley’sflagship species, House Martin and Hedgehog. In addition to the flagship species the role will alsoinvolve running events and activities at INCC’s community wildlife garden to encourage more...