INCC News

Hysbyseb Swydd – Swyddog Cadwraeth Cymunedol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â thîm yr INCC a gweithio gyda chymunedau lleol yn ydyffryn i helpu i gynyddu'r fioamrywiaeth leol yno. Bydd y rôl yn canolbwyntio'n benodol ar ddwy orywogaethau blaenllaw Dyffryn Aman, sef Gwennol y Bondo a'r Draenog. Yn ogystal â'rrhywogaethau blaenllaw, bydd y rôl hefyd yn golygu cynnal digwyddiadau a gweithgareddau yngNgardd Bywyd Gwyllt...

Supporting Student Placements

Working alongside students and supporting them as they explore the world of nature conservation in Wales is something that INCC is very proud to be doing. Most recently we teamed up with Cardiff University to welcome Chemistry student Caitlin Ngheim to the team. I’ve recently just completed my first year at Cardiff University studying chemistry. Studying Biology at A-levels I...
Hornet - Vespa crabro

Adroddiad Cadwraeth | Conservation Report 2022 – 2023

Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth ac am helpu cyflawni cadwraeth natur. Boed hi trwy ymgyrchoedd i godi arian, ymchwil neu weithgareddau cadwraeth natur ymarferol, mae pob awr o amser a phob punt o arian rydych chi’n ei roi yn cyfrannu tuag at Gymru gyda mwy o fywyd gwyllt mewn mwy o lefydd. Adroddiad-Cadwraeth-2022-2023Download Thank you for all your support...

Student Placements with INCC

Encouraging the next generation of nature conservationists is important to INCC. Offering student placements, internships and volunteering opportunities helps early career conservationists to get a better idea of the sector and the work involved. Our most recent student placement JESS MARSHALL tells us a little about her experiences so far. I studied at Cardiff University from 2016 to 2020 and...

Marsh Fritillary Reintroduction Success

It’s now 18 months since INCC staff and volunteers collected the first caterpillars from the wild to bring back to the rearing pens at the National Botanic Gardens in Carmarthenshire. The last update, in July 2021, described how the next generation of caterpillars were hatching and starting to feed on the Devil’s-bit Scabious that is their foodplant. Since then the...

Swyddog Gwyliadwriaeth Rhywogaethau

Ellyn Baker - Species Monitoring Officer Dyma Ellyn, Swyddog Gwyliadwriaeth Rhywogaethau newydd ar gyfer INCC, a fydd yn gweithio gyda ni trwy fis Awst i helpu gyda thasgau ar gyfer rhai o brif brosiectau INCC. Mae Ellyn yn fyfyriwr Bioleg o Brifysgol Caerwysg a newydd orffen ei flwyddyn gosodiad diwydiannol yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle mae yn barod...

Adroddiad Cadwraeth 2021 / 2022

Adroddiad Cadwraeth 2021 - 2022Dadlwythwch

Dyfrgi Dyffryn Aman

Dyfrgi a welwyd ar Nant Pedol yn Nyffryn Aman
Black Knapweed

Adroddiad Cadwraeth 2020 / 2021

Mae eich cefnogaeth wedi ei gwneud yn bosibl i ni gynyddu ein darpariaeth cadwraeth natur yng Nghymru a chynnal ymgyrchoedd pwysig a phrosiectau penodol i rywogaethau. Adroddiad-Cadwraeth-2020-2021Dadlwythwch