Tâl Teg am Waith Teg – Gwasanaeth Swyddi Cefn Gwlad

Tîm INCC / INCC Team

Yn ôl yn 2022, cynhaliodd INCC rywfaint o ymchwil i gyflogau ac amodau yn y sector cadwraeth, gan gyhoeddi’r ymchwil hwn yn Natur Cymru (rhifyn 65). Roedd yr erthygl yn tynnu sylw at y ffaith bod llawer o swyddi yn y byd cadwraeth, ar y pryd, yn cynnig cyflog gwael mewn perthynas â’r sgiliau a’r […]

Read More…