Tâl Teg am Waith Teg – Gwasanaeth Swyddi Cefn Gwlad

Tîm INCC / INCC Team

Yn ôl yn 2022, cynhaliodd INCC rywfaint o ymchwil i gyflogau ac amodau yn y sector cadwraeth, gan gyhoeddi’r ymchwil hwn yn Natur Cymru (rhifyn 65). Roedd yr erthygl yn tynnu sylw at y ffaith bod llawer o swyddi yn y byd cadwraeth, ar y pryd, yn cynnig cyflog gwael mewn perthynas â’r sgiliau a’r […]

Read More…

CYFLOG TEG AM WAITH TEG

Volunteers

A yw’n wir bod swyddi ym maes cadwraeth yn talu’n wael? Pam fod hyn yn bwysig? Mae’r rhifyn diweddaraf o Cymru’n cynnwys erthygl gan INCC ar y mater hwn, ac am fod y mater mor bwysig yn ein tyb ni, rydym wedi cymryd y cam anarferol o wneud yr erthygl hon yn gyhoeddus. […]

Read More…