Gwirfoddoli a INCC / Volunteering with INCC

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i’r gwaith rydyn ni’n ei wneud. Mae Rhodri Rutherford wedi bod yn gwirfoddoli gyda’r INCC, gan helpu i fwydo lindys britheg y gors drwy ddarparu planhigion tamaid y cythraul ffres yn barhaus a sicrhau bod y planhigion yn cael eu dyfrio’n dda. Diolch!

Volunteers are crucial to the work that we do. Rhodri Rutherford has been volunteering with INCC, helping to feed the marsh fritillary caterpillars by continuously providing fresh devil’s-bit scabious plants and making sure the plants are well watered. Diolch!

Helo, fy enw i yw Rhodri ac rwy’n astudio Bioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae gennai ddiddordeb yn ecoleg a sut mae ffactorau biolegol gwahanol yn dylanwadu ar fywyd ar ein planed.

Yn ystod fy mhrofiad gwaith gyda’r Gerddi Botaneg, dwi wedi bodyn gwirfoddoli gydag INCC. Yn ystod yfideo yma, rwy’n sicrhau fod gan y lindys ddigon o ‘Devil’s-bit Scabious’ er mwyn bwyta ac yn medru ffynnu yn eu cynefin.

Nod y rhaglen cadwraeth yma ydy sefydlu problogaethau o Euphydrays aurinia yn ein corsydd lleol.

Hi, my name is Rhodri and I’m studying Biology at Aberystwyth University. I’m interested in ecology and how different biological factors influence life on our planet.

During my work experience at the Botanic Gardens, I have been volunteering with INCC. In this video, I ensure that the caterpillars have sufficient Devil’s-bit Scabious and are able to thrive in their habitat. The aim of this conservation programme is to establish populations of Euphydryas aurinia into our local marshes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *