Dyffryn Aman: Gardd Bywyd Gwyllt Cymunedol

Mae INCC a gwirfoddolwyr wedi trawsnewid darn o dir yn Nyffryn Aman yn ardd bywyd gwyllt, sydd bellach yn ffynnu gyda bywyd gwyllt ac yn agored i ymwelwyr. Yn gynnar yn 2022 cymerodd INCC gyfrifoldeb am ardal o dir drws nesaf i’r pafiliwn bowlio yn y Garnant, gyda’r syniad o greu gardd bywyd gwyllt i’w […]

Read More…

Dyffryn Aman: Arolygon Bywyd Gwyllt

Er bod Dyffryn Aman yn gartref i rai rhywogaethau cenedlaethol brin, ychydig o wybodaeth am fioamrywiaeth yr ardal sydd ar gael. Mae INCC bob amser wedi bod yn awyddus i dynnu sylw at bwysigrwydd Dyffryn Aman ar gyfer bioamrywiaeth. Y ffordd orau o wneud hynny yw drwy gynnal arolygon ecolegol. Mae nodi presenoldeb a dosbarthiad […]

Read More…

Diweddariad ar Brosiect Britheg y Gors Rhagfyr 2023

Marsh Fritillary feeding on Meadow Thistle on Llantrisant Common.

Mae dros flwyddyn wedi mynd heibio ers ein diweddariad diwethaf ar brosiect atgyfnerthu poblogaeth Britheg y Gors ac mae llawer wedi digwydd ers hynny, ar Gomin Llantrisant ac yn y corlannau magu yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol. Yn y diweddariad diwethaf roedden ni ar fin dechrau rhyddhau’r sypiau nesaf o lindys ar y comin. Casglodd […]

Read More…

Marsh Fritillary Reinforcement Project

In March 2021, INCC and volunteers took (under license) 80 Marsh Fritillary caterpillars from several locations across Rhondda Cynon Taff and Caerphilly County Borough Councils. The caterpillars were reared in captivity through to pupation until adult butterflies. Whilst in the rearing pens, the butterflies laid thousands of eggs. This new generation of caterpillars would mark […]

Read More…

Marsh Fritillary Reintroduction Success

It’s now 18 months since INCC staff and volunteers collected the first caterpillars from the wild to bring back to the rearing pens at the National Botanic Gardens in Carmarthenshire. The last update, in July 2021, described how the next generation of caterpillars were hatching and starting to feed on the Devil’s-bit Scabious that is […]

Read More…

Marsh Fritillary Project Update

Earlier this year, INCC took a huge step toward securing the future of a fragile marsh fritillary butterfly population in South Wales. In February, staff and volunteers collected 80 caterpillars from the wild to start Wales’ first marsh fritillary captive rearing programme. Between 10 and 20 wild caterpillars were taken from five donor sites in […]

Read More…