Saving Wales’s upland Water Voles

INCC and partners are aiming to save a population of one of the UK’s rarest and fastest declining mammal species, the Water Vole (Arvicola amphibius). “We have lost so many of our Water Voles in Wales over the past fifty years or so. If we don’t do something urgently, we may end up losing this […]

Read More…

Achub Britheg y Gors yn Ne Cymru

Plîs cyfrannwch i helpu i atal difodiant lleol un o’r rhywogaethau eiconig sy’n wynebu’r bygythiad mwyaf yn y du – glöyn byw Britheg y Gors (Euphydryas aurinia). Mae’r glöyn byw yma wedi wynebu dirywiad trychinebus ledled llawer o Ewrop a’r DU yn ystod y degawdau diwethaf. Er bod Cymru yn parhau i fod yn gadarnle […]

Read More…

Dyffryn Aman: prosiect bocsys nythu’r Cudyll Coch

Yn dilyn llwyddiant prosiect bocsys nythu’r Gwybedog Brith, edrychod INCC ar rywogaethau eraill dan fygythiad a allai gael eu cefnogi yn y dyffryn. Penderfynwyd mai un rhywogaeth o’r fath a allai elwa o ymdrechion gwirfoddolwyr cymunedol oedd y Cudyll Coch (Falco tinnunculus). Aderyn ysglyfaethus bach a chyfarwydd yw’r Cudyll Coch a oedd unwaith yn gyffredin […]

Read More…

Marsh Fritillary Reinforcement Project

In March 2021, INCC and volunteers took (under license) 80 Marsh Fritillary caterpillars from several locations across Rhondda Cynon Taff and Caerphilly County Borough Councils. The caterpillars were reared in captivity through to pupation until adult butterflies. Whilst in the rearing pens, the butterflies laid thousands of eggs. This new generation of caterpillars would mark […]

Read More…

GIVE A NATUR CYMRU SUBSCRIPTION AS A GIFT THIS CHRISTMAS

Cwm Pedol in the snow

Got a nature-lover in your life? Looking for a meaningful Christmas present for them? Look no further than Natur Cymru! For just £30 you can give a year’s magazine subscription this Christmas and bring the joy of Welsh wildlife and wild places to those you love. For £30 you will get: All our magazines are sent […]

Read More…

Supporting Student Placements

Working alongside students and supporting them as they explore the world of nature conservation in Wales is something that INCC is very proud to be doing. Most recently we teamed up with Cardiff University to welcome Chemistry student Caitlin Ngheim to the team. I’ve recently just completed my first year at Cardiff University studying chemistry. […]

Read More…

Ymgyrchu dros y Goeden Iawn yn y Lle Cywir

Elusen bywyd gwyllt yn poeni y gallai Cyfoeth Naturiol Cymru fod wedi gweithredu’n anghyfreithlon mewn perthynas â chynnig i blannu coedwig Mae elusen bywyd gwyllt yng Nghymru, Menter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC), wedi ysgrifennu at Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yr wythnos hon yn manylu ar ei phryderon ynghylch sut gallai’r asiantaeth fod wedi […]

Read More…