Hysbyseb Swydd – Swyddog Cadwraeth Cymunedol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â thîm yr INCC a gweithio gyda chymunedau lleol yn y
dyffryn i helpu i gynyddu’r fioamrywiaeth leol yno. Bydd y rôl yn canolbwyntio’n benodol ar ddwy o
rywogaethau blaenllaw Dyffryn Aman, sef Gwennol y Bondo a’r Draenog. Yn ogystal â’r
rhywogaethau blaenllaw, bydd y rôl hefyd yn golygu cynnal digwyddiadau a gweithgareddau yng
Ngardd Bywyd Gwyllt Gymunedol yr INCC i annog rhagor o bobl i gyfranogi mewn cadwraeth
natur.
Bydd yn ofynnol i geisiadau gael eu cyflwyno erbyn hanner dydd ddydd Llun 21 Awst 2023
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag rob.parry@incc.wales

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *